33. Niedziela zwykła – 17.11.2019 – III. niedz. listopada 2019

 1. Dzisiaj w 33. niedzielę zwykłą przeżywamy Światowy Dzień ubogich. Członkowie Parafialnego Oddziału Caritas rozprowadzają przy kościele „chlebki miłosierdzia” i zbierają ofiary do puszek na pomoc dla ubogich.
 2. W najbliższym tygodniu zapraszamy codziennie na Mszę św. o godz. 17.00 i różaniec za zmarłych połączony z wypominkami.
 3. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych dla Matek po Mszy św. o godz. 7.00.
 4. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców po Mszy św. o godz. 11.00.
 5. Dzisiaj 17 listopada, to jest w trzecią niedzielę listopada jest składka inwestycyjna w kopertach.
 6. Jutro 18 listopada przeżywamy wspomnienie bł. Karoliny Kózka, dziewicy i męczennicy.
 7. W czwartek 21 listopada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
 8. W piątek 22 listopada wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej.
 9. W przyszłą niedzielę 24 listopada będziemy przeżywać Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 10. W przyszłą niedzielę 24 listopada członków Parafialnego Zespołu Synodalnego zapraszamy na Spotkanie Synodalne, które odbędzie się o godz. 16.30 w sali katechetycznej na plebanii.
 11. Za dwa tygodnie 1 grudnia rozpocznie się Adwent – czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa w czasie świąt Bożego Narodzenia i przy końcu czasów. W związku z tym zachęcamy rodziców do zakupienia lampionów dla dzieci na roraty.
 12. Spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej w piątek o godz. 16.00.
 13. Próba Chóru Parafialnego „Iskra miłosierdzia” w piątek o godz. 18.15.
 14. Spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży będzie w piątek o godz. 18.15.
 15. Zbiórka ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 8.00. Kandydatów na ministrantów, czyli chłopców, którzy chcą zapisać się na ministrantów zapraszamy w sobotę o godz. 8.45.
 16. Spotkanie Oazy Nowej Drogi z klasy 6., 7. i 8. w sobotę o godz. 9.00. Spotkanie Oazy Dzieci Bożych z klasy 4. i 5. w sobotę o godz. 10.00.
 17. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i sal katechetycznych na plebanii.
 18. Polecamy dzisiaj gazety katolickie, zawłaszcza „Gość Niedzielnego” w cenie 6 zł, a także: „Ola i Jaś” w cenie 3 zł, „Nasza Arka” w cenie 4 zł, „Promyczek dobra” i „Mały Promyczek” w cenie 5 zł i „Miłujcie się” w cienie 5 zł oraz „Apostolstwo chorych” w cenie 3 zł.
 19. Zwróćmy uwagę, że cena Gościa Niedzielnego została podniesiona do 6 zł za 1 egzemplarz.
 20. Proszono nas o ogłoszenie, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku już kolejny raz zaprasza Seniorów w wieku powyżej 65 lat z terenu Gminy Tymbark do udziału w projekcie „Małopolski e-Senior”. 
  Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 
  Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. 
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Małopolski e-Senior” prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku w terminie do 22 listopada 2019r w celu wypełnienia formularzy rekrutacyjnych. 
  W przypadku równej ilości punktów o zakwalifikowaniu kandydata do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 1. Intencje Mszalne na najbliższy tydzień.