4. Niedz. Wielkiego Postu – 22 marca 2020 – (4. Niedz. marca)

 1. Zapowiedzi przedmałżeńskie. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
  1. Sylwester Jan Piszczek z parafii Kanina i Anita Amanda Piwowarczyk z parafii Podłopień. Zapowiedź trzecia.
  2. Bartłomiej Puchała z parafii Podłopień i Ewa Patrycja Miśkowiec z parafii Dobra. Zapowiedź druga.
 2. Przeżywamy dzisiaj 4. Niedzielę Wielkiego Postu. W naszej Ojczyźnie został wprowadzony stan epidemii.
 3. „Tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”.
 4. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane według przyjętych intencji z zachowaniem zasady: nie więcej niż 50 osób w kościele. Pierwszeństwo mają ci, którzy zamówili Mszę św.
 5. Msze św. będą codziennie rano o godz. 6.30. Po południu codziennie o godz. 16.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 17.00 Msza św.
 6. W niedziele Msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 15.00.
 7. Zachęcamy do spowiedzi świętej już teraz, żeby uniknąć kolejek przed świętami, jednakże z zachowaniem zasady: nie więcej niż 50 osób w kościele.
 8. Dyżur w konfesjonale w Podłopieniu w dni powszednie – codziennie: 6.00 – 6.30 i 16.00 – 17.00.
 9. Starajmy się zachować w kościele bezpieczną odległość – czyli ok. 1,5 m – podczas sprawowanych Mszy św., jak i adoracji oraz w kolejce do konfesjonału.
 10. W dniu 25 marca to jest we środę wypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. będą o godz. 6.30 i o godz. 17.00.
 11. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego będzie można przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na Mszy św. o godz. 6.0 i o godz. 17.00.
 12. Zostają zawieszone aż do odwołania wszystkie nabożeństwa z wyjątkiem prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu. (Nie będzie Gorzkich Żali i drogi krzyżowej). Korzystajmy z tych nabożeństw w Internecie.
 13. W duchu posłuszeństwa Kościołowi, powodowani miłością bliźniego oraz przyjmując zarządzenia władz państwowych w niedzielę pozostańmy w domach i wysłuchajmy Mszy św. w telewizji i radio. Godziny Mszy –św. w telewizji i radio podajemy na stronie internetowej Parafii Podłopień http://parafia.podlopien.pl
 14. Można nabywać baranki i Paschaliki.
 15. Nie będzie aż do odwołania wydania papierowego Gościa Niedzielnego.
 16. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i sal katechetycznych na plebanii.
 17. Intencje Mszalne na najbliższy tydzień.
 18. Śledźmy wiadomości na stronie internetowej Parafii.
 19. Wszystkich parafian polecamy Miłosierdziu Bożemu i zapewniamy o modlitwie. Zachęcamy wszystkich do modlitwy o ustanie pandemii.