Błogosławieństwo stołu wielkanocnego

ŚNIADANIE WIELKANOCNE Z MODLITWĄ

Na stole, oprócz pokarmów które chcecie spożywać, umieśćcie również świecę, którą zapalacie do waszej modlitwy rodzinnej.
Nie zapomnijcie o odświętnym udekorowaniu stołu i świątecznej zastawie. Przygotujcie egzemplarz papierowy Pisma Świętego, aby odczytać fragment Ewangelii według św. Mateusza (rozdział 28, wersety 1-7).
Błogosławieństwa pokarmów dokonuje ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny przed porannym wspólnym posiłkiem w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

P.= prowadzący modlitwę
W.= wszyscy obecni

Na początek, stojąc wokół stołu, niech jedna osoba zapali świecę.

P. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
W. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Możecie zaśpiewajcie lub odtworzyć z płyty albo z kanału YouTube pieśń wielkanocną np. Wesoły nam dzień dziś nastał.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO 
Jedna osoba niech odczyta następujący fragment biblijny (starajcie się odczytać z papierowego egzemplarza Pisma świętego)

P. Posłuchajcie słów z Ewangelii według św. Mateusza
(Mt 28, 1-7) 
O świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”».

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA 
P. Panie Jezu, gromadzimy się wokół naszego stołu wielkanocnego, aby uczcić twoje Zmartwychwstanie. Przygotowaliśmy na Twoją cześć: jajka, wędliny, masło, sól, chrzan, słodką babkę (można wymienić to, co zostało przygotowane na śniadanie). Pomóż nam cieszyć się tym, że jesteśmy razem i okazać Ci wdzięczność za dary, które nam dajesz.

P. Módlmy się. 
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen. 
P. Chryste zasiądź wśród nas.

Teraz możecie złożyć sobie życzenia, potem usiądźcie do posiłku. W trakcie śniadania porozmawiajcie o usłyszanej Ewangelii i o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa i o codziennych zwyczajnych sprawach.

Na zakończenie śniadania odmówcie modlitwę

P. Uczniowie poznali Pana. Alleluja. 
W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.

P. Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

W. Amen.

Możesz pobrać tutaj Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny