Niedziela Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020 – (3. Niedz. kwietnia)

 1. Dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego przeżywamy Święto Miłosierdzia Bożego i odpust ku czci Miłosierdzia Bożego. Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 15.00.
 2. Dzisiaj Msze św. w naszym kościele są sprawowane według przyjętych intencji z zachowaniem zasady: nie więcej niż 5 osób równocześnie w kościele. W kościele obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przez wiernych.
 3. W czasie pandemii można zyskać odpust zupełny za uczestnictwo we Mszy św. za pośrednictwem mediów: telewizji, radia, Internetu oraz między innymi za czytanie Pisma świętego przez co najmniej pół godziny, odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji zakażonych wirusem i za opiekujących się nimi. Warunkiem jest stan łaski uświęcającej oraz wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet lekkiego i modlitwa w intencji Ojca świętego.
 4. Zgodnie z dekretem ks. Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Jeża z 18 kwietnia 2020 r. w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. we Mszy św. kościele mogą uczestniczyć wierni wierni w ilości 1 osoba na 15 m2. Ponieważ powierzchnia kościoła w Podłopieniu wynosi 600 m2, zatem w jednej Mszy św. może uczestniczyć 40 osób. Między osobami należy zachować dystans 2 m.
 5. W naszej parafii w środy i piątki od godz. 17.00 będzie możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.
 6. Obrzędy pogrzebu powinny się ograniczyć do stacji przy grobie, z udziałem najbliższej rodziny. Mszę żałobną dla większej liczby wiernych należy odprawić w kościele parafialnym, gdy już ustanie stan epidemii, zaś w dniu pogrzebu dla najbliższej rodziny i bez udziału ciała zmarłego, przy zachowaniu limitu osób: 1 osoba na 15 m2. Dla parafii Podłopień jest to maksymalnie 40 osób.
 7. Dzisiaj w trzecią niedzielę kwietnia wypada zmiana tajemnic różańcowych dla matek. Prosimy, aby zelatorzy i zelatorki dokonali zmiany tajemnic różańcowych między sobą telefonicznie.
 8. W zakrystii oraz przy wejściu do kościoła można nabyć majowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”. Cena 5 zł.
 9. Dziękujemy za posprzątanie kościoła na Święto Miłosierdzia Bożego i odpust parafialny.
 10. Intencje Mszalne na najbliższy tydzień.
 11. Wszystkich parafian polecamy Miłosierdziu Bożemu i zapewniamy o modlitwie. Zachęcamy wszystkich do modlitwy o ustanie pandemii.