Od 7.11.2020 do 29.11.2020 w kościele w Podłopieniu może przebywać 40 osób

Zapraszamy do kościoła do Podłopienia na Mszę św. i adorację Najświętszego Sakramentu.

Od soboty 7 listopada do 29 listopada 2020 r. w kościele parafialnym w Podłopieniu przy zachowaniu odległości 1,5 m może przebywać
40 osób.

Od 30 listopada 2020 w Kościele w Podłopieniu może przebywać 85 osób.

– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu,
oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.