Pielgrzymka Margaretek do Kalwarii 12 czerwca – zapisy trwają…

Zapisy przyjmuje Marta Florek tel. 792 68 68 55