24. Niedziela zwykła – 12.09.2021 – (II. Niedz. września)

 1. Dzisiaj w niedzielę 12 września przeżywamy radosną uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Czackiej, niewidomej założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Uroczystość beatyfikacji ma miejsce o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie. Uroczystości będzie przewodniczy kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
 2. W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Wychowania w Polsce i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
 3. Dzisiaj odpust w Tymbarku z okazji Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Na sumie o godz. 11.30 w kościele w Tymbarku są jubileusze kapłańskie: 65 lat kapłaństwa Księdza Prałata Józefa Leśniaka i 50 lat kapłaństwa księdza Prałata Edwarda Nylca. Czcigodnym Księżom Prałatom składamy serdeczne gratulacje i polecamy Bożemu Miłosierdziu.
 4. W przyszłą niedzielę 19 września będzie zbiórka do puszek na rzecz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.
 5. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych dla matek po Mszy św. o godz. 7.00.
 6. Za dwa tygodnie 26 września, to jest w czwartą niedzielę września składka na tacę w kopertach będzie przeznaczona na inwestycje parafialne.
 7. Wspomnienia i święta najbliższego tygodnia:
  • We wtorek 14 września – święto podwyższenia Krzyża Świętego.
  • W środę 15 września – Święto Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
  • W sobotę 18 września – wspomnienie św. Stanisława Kostki zakonnika, patrona Polski i patrona młodzieży. Jest to patronalne święto młodzieży polskiej.
 8. Od środy 15 września do 22 września będzie trwał tygodniowy odpust w Limanowej ku czci Matki Boskiej Bolesnej.
  • W środę 15 września
   • Suma odpustowa o godz. 11.00 pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa Wacława Depo.
   • o 19.30 jest msza św. dla nauczycieli i wychowawców.
  • W sobotę 18 września
   • o godz. 11.00 – Msza św. na którą zaproszeni są ministranci, lektorzy, Dziewczęca Służba Maryjna i Młodzież Wincentyńska.
   • o godz. 17.00 – Młodzież, Ruch Czystych Serc, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Pielgrzymi PPT na Jasną Górę.
  • W niedzielę 19 września – Suma odpustowa pod przewodnictwem Kardynała Gerharda Ludwiga Müllera.
  • Poniedziałek 20 września
   • 11.00 – Róże Żywego Różańca.
   • 17.00 – Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.
 9. Nasza parafia zaproszona jest na odpust do Limanowej za tydzień w poniedziałek 20 września na Mszę św. o godz. 11.00. Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w odpuście w Limanowej. Każdy może znaleźć odpowiedni czas na swoją Mszę św. i zyskać odpust zupełny.
 10. W sobotę 18 września będzie pielgrzymka ministrantów, lektorów oraz Dziewczęcej Służby Maryjnej na Mszę św. odpustową do Limanowej o godz. 11.00. Będzie wynajęty autobus. Zapisy do czwartku 19 września. Wyjazd sprzed kościoła w Podłopieniu w sobotę o godz. 9.30.
 11. Młodzież klasy ósmej z Podłopienia zapraszamy na spotkanie w grupach za półtorej tygodnia w czwartek 16.09.2021 o godz. 18.00 do Sali katechetycznej.
 12. Spotkanie, próba chóru Parafialnego „Iskra Miłosierdzia” będzie w piątek po Mszy św. godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chórzystów.
 13. Spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży w piątek o godz. 19.00.
 14. Ogłoszenie, o które nas proszono: Szpital Powiatowy w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego zaprasza mieszkańców powiatu Limanowskiego w wieku od 50 do 65 lat na bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu w ramach projektu pn.: „Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenach powiatu dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego” realizowane dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 15. Polecamy dzisiaj gazety katolickie: „Gość Niedzielny”, „Promyczek dobra”.
 16. W zakrystii można nabyć kalendarz rolników w formie książkowej w cenie 23 zł oraz kalendarz rolników ścienny w cenie 6 zł.
 17. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i sal katechetycznych na plebanii.
 18. Intencje Mszalne na najbliższy tydzień.