31. Niedziela zwykła – 31.10.2021 – (V. Niedz. października)

 1. Dzisiaj 31 października przeżywamy 31. Niedzielę zwykłą.
 2. W miniony piątek zmarł nasz parafianin + Stanisław Bubula, lat 48, zamieszkały Zawadka. Jego ciało zostało złożone w chłodni w kaplicy cmentarnej w Podłopieniu, a różaniec odbył się w sobotę w kościele parafialnym. Pogrzeb śp. Stanisława Bubuli będzie dzisiaj w niedzielę 31 października o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Podłopieniu. Ciało zmarłego zostanie złożone na cmentarzu w Tymbarku. Do Tymbarku będzie można podjechać busem.
 3. Jutro w poniedziałek 1 listopada wypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Przez udział w Eucharystii wyrażamy wiarę w świętych obcowanie. Udamy się na groby naszych bliskich i będziemy modlić się w intencji tych, którzy jeszcze oczyszczają się w czyśćcu. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00 i 11.00. Po Mszy św. o godz. 11.00 wyruszymy procesji różańcowej za zmarłych na cmentarz parafialny w Podłopieniu. O godz. 14.00. będzie Msza św. na cmentarzu w Tymbarku, po której wyruszy procesja różańcowa za zmarłych.
 4. W Uroczystość Wszystkich Świętych przed cmentarzem parafialnym w Podłopieniu zbierane będą ofiary do puszek na utrzymanie Seminarium Duchownego w Tarnowie. Zbiórkę będą prowadzić lektorzy i ministranci z naszej parafii.
 5. We wtorek 2 listopada wypada Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 6.30; 10.00 i 17.00. W Dzień Zaduszny każdy kapłan może odprawić trzy Msze św.: jedną w dowolnej intencji, drugą za dusze wiernych zmarłych, trzecią w intencjach Papieża.
 6. Odpusty za zmarłych. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone już co do winy. W obecnym roku ze względu na pandemię Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenia Papieża Franciszka, wydała dekret, na mocy którego odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad.
 7. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
 8. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
 9. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
 10. Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.
 11. Wreszcie, ponieważ dusze czyśćcowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.
 12. Tak więc odpust zupełny można zyskać przez dowolnie wybrane osiem dni w ciągu listopada, niekoniecznie ze sobą złączonych. Odpust cząstkowy można zyskać przez cały listopad. Można zyskać odpust za jedna duszę jeden raz dziennie. Wypełnijmy zatem miesiąc listopad modlitwami za naszych bliskich zmarłych.
 13. Wypominki za duszami zmarłych można składać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii. Wypominki w naszym kościele są czytane w każdą niedzielę o godz. 10.40 przed Mszą św. o godz. 11.00. W listopadzie, po Mszy św. wieczornej będzie różaniec połączony z wypominkami za duszami zmarłych. Prosimy o zaznaczenie wypominków rocznych i jednorazowych (listopadowych). Wypominki roczne są czytane przez cały rok, a jednorazowe (listopadowe) będą czytane w listopadzie.
 14. Kartki z wypominkami będzie można pobrać w przedsionku kościoła.
 15. W I czwartek od godz. 16.00 będzie Godzina święta, czyli adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 16.30 prosimy, żeby członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie poprowadzili różaniec o uproszenie powołań kapłańskich i zakonnych.
 16. Kandydatów do bierzmowania z klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu i ze Szkoły Podstawowej w Zawadce zapraszamy na Mszę św. w I. czwartek o godz. 17.00 i różaniec połączony z wypominkami.
 17. Kandydatów do bierzmowania z klasy VII zapraszamy na Mszę św. i różaniec połączony z wypominkami w I. piątek o godz. 17.00.
 18. W najbliższym tygodniu wypada I. piątek listopada. Msze św. o Najświętszym Sercu Jezusa rano o godz. 6.30 i popołudniu o godz. 17.00. Na Mszach świętych wspieramy misje ofiarami pieniężnymi.
 19. Spowiedź święta dla uzyskania odpustów za zmarłych oraz przed I piątkiem będzie codziennie rano od godziny 6.00 oraz codziennie od godz. 16.00.
 20. Do chorych księża udadzą się w I piątek według następującego porządku:
  • Na Jasną ks. kanonik Franciszek Malarz uda się o godz. 8.00. Na Podłopień ks. kanonik Franciszek Malarz uda się od godz. 8.30. Na Jasną i Podłopień prosimy o pojazd od pana Jana Dudy.
  • Na Zawadkę w I piątek ks. proboszcz uda się od godz. 13.00. Prosimy o pojazd od pana Mariana Hochoła.
 21. W I. sobotę listopada nabożeństwo ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 17.00.
 22. Spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej w piątek o godz. 16.00. Na spotkanie zapraszamy także dziewczęta, które chciałyby należeć do Dziewczęcej Służby Maryjnej.
 23. Spotkanie, próba chóru Parafialnego „Iskra Miłosierdzia” będzie w piątek po Mszy św. godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chórzystów.
 24. Spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży w piątek o godz. 18.15.
 25. Zbiórka ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 8.00. Chłopców, którzy chcieliby być ministrantami za klasy drugiej, trzeciej, czwartej i piątej zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 8.45.
 26. Spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej w piątek o godz. 17.00. Na spotkanie zapraszamy także dziewczęta, które chciałyby należeć do Dziewczęcej Służby Maryjnej.
 27. Spotkania oazowe:
  • Spotkanie Oazy Dzieci Bożych z klasy 1.- 4. w sobotę o godz. 9.00.
  • Spotkanie Oazy Nowej Drogi z klasy 5. – 7. w sobotę o godz. 9.00.
  • Spotkanie Oazy Nowego Życia z klasy 8. i szkoły średniej. w sobotę o godz. 10.00.
  • Na spotkania oazowe zapraszamy także dzieci i młodzież, które chciałyby włączyć się w działalność oazy w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy.
 28. Polecamy dzisiaj gazety katolickie: „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł, „Mały Gość Niedzielny” w cenie 5 zł, „Promyczek dobra” w cenie 5 zł.
 29. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i sal katechetycznych na plebanii.
 30. W związku z pandemią koronawirusa przypominamy o obowiązku noszenia maseczki i zasłanianiu ust i nosa w kościele.
 31. Intencje Mszalne na najbliższy tydzień.