Intencje Mszy św. po Niedzieli Palmowej – 11.04.2022 – 17.04.2022

Dzień tygodnia
Godz.
Intencja Mszy św.
Wielki Poniedziałek 11.04.2022 6.30 1) ++ Józef i Emilia Smaga o wieczne zbawienie.
2) Za parafian.
Wielki Wtorek 12.04.2022 6.30 ++ Michał i Maria Duda i ich dzieci o wieczne zbawienie.
Wielka
Środa
13.04.2022
6.30 1) ++ Anna Wydra i jej mąż Wojciech w kolejną rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.
2) + Jan Duda od syna Andrzeja z żoną o wieczne zbawienie. Intencja z pogrzebu.
Wielki Czwartek 14.04.2022 18.00 1) W intencji ks. Proboszcza Wiesława Orwata o zdrowie i potrzebne łaski w życiu kapłańskim.
2) W intencji ks. Kanonika Franciszka Malarza o zdrowie i potrzebne łaski w życiu kapłańskim.
Wielki
Piątek
15.04.2022
16.00 Liturgia Wielkiego Piątku
Wielka Sobota  16.04.2022 18.00 1) Z okazji 18. rocznicy ślubu państwa Bernadety i Pawła z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże dla małżonków.
2) Z okazji 40. rocznicy sakramentu małżeństwa państwa Ireny i Czesława z podziękowaniem Bogu za szczęśliwie przeżyte lata i z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże dla małżonków.
Niedziela Zmartwych-
wstania Pańskiego

17.04.2022
7.00 11. Róża Matek pw. Św. Olgi zelatorka pani Zofia Kęska dziękuje Bogu, za otrzymane łaski w starym roku i prosi Miłosierdzie Boże o zdrowie, opiekę Bożą dla członkiń róży i ich rodzin w nowym roku, a dla zmarłych członkiń róży o wieczne zbawienie oraz za misje, misjonarzy i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
9.00  okazji 1. rocznicy ślubu państwa Józefa i Beaty z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże dla małżonków oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla matki i dziecka.
11.00 1) W intencji Parafian parafii Podłopień i przyjezdnych gości o zdrowie
i błogosławieństwo Boże oraz o potrzebne łaski z intencji od byłego Pana Starosty Limanowskiego Jana Puchały.
2) Za parafian.
15.00 + Wojciech Wydra z okazji Imienin o wieczne zbawienie.