Niedziela Biała czyli Miłosierdzia Bożego – 24.04.2022 – (IV. Niedz. kwietnia)

 1. Dzisiaj w Niedzielę Białą, czyli Miłosierdzia Bożego nasza Parafia przeżywa Odpust ku czci Miłosierdzia Bożego. Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 15.00. Suma o 11.00.
 2. Sumie Odpustowej o godz. 11.00 przewodniczy ks. Arkadiusz Kabaj z Dobrej, który dzisiaj głosi słowo Boże o Miłosierdzi Bożym.
 3. O godz. 10.30 Litania, modlitwy do Miłosierdzia Bożego i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 4. Z okazji Święta Miłosierdzia Bożego dzisiaj można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub przechowywanym w tabernakulum.
 5. Witamy w Naszej Parafii wszystkich miłych Gości. Wszystkim życzymy doświadczenia tajemnicy Miłosierdzia Bożego i zyskania odpustu zupełnego.
 6. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych dla ojców po sumie o godz. 11.00.
 7. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia Bożego (24 kwietnia – 30 kwietnia).
 8. Zbiórka do puszek na cele Caritas będzie w przyszłą niedzielę 1 maja. O przeprowadzenie tej zbiórki proszę Panie z Parafialnego Oddziału Caritas.
 9. Spotkanie członków Parafialnego Oddziału Caritas będzie w najbliższą środę o godz. 17.00.
 10. W poniedziałek 25 kwietnia Święto św. Marka Apostoła
 11. We wtorek 26 kwietnia wypada Liturgiczne wspomnienie św. Wojciecha przeniesione w tym roku z dnia 23 kwietnia.
 12. W przyszłą niedzielę 1 maja o godz. 11.00 będzie I Komunia święta dzieci z klasy trzecich.
 13. Spowiedź św. dla dzieci, rodziców i chrzestnych przed I komunią św. będzie w sobotę o godz. 10.00.
 14. Próba liturgii I Komunii św. będzie w najbliższy czwartek o godz. 18.00.
 15. W piątek będzie spotkanie dzieci i rodziców klasy czwartej przed Rocznicą I Komunii św. o gody. 17.00.
 16. Nabożeństwa majowe w naszej parafii będą w niedziele o godz. 15.00, a w dni powszednie po Mszy świętej wieczornej o godz. 18.00.
 17. Spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej w piątek o godz. 17.00.
 18. Próba Chóru parafialnego „Iskra Miłosierdzia” w piątek o godz. 19.00.
 19. Spotkanie Grupy Apostolskiej w piątek o godz. 19.00.
 20. W najbliższą sobotę 30 kwietnia nie będzie spotkania ministrantów i lektorów. O godz. 8.00 będzie wyjazd lektorów na Dni Otwarte w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Lektorzy udadzą się do Seminarium w Tarnowie razem z lektorami z Dobrej pod kierunkiem ks. Jakuba Jasiaka z Dobrej.
 21. Spotkanie Grupy Oazowej w sobotę o godz. 9.00.
 22. Dziękujemy parafianom z 15 kolejnych domów za przeprowadzenie generalnego sprzątania kościoła, sal katechetycznych na plebanii i przystrojenie kościoła, krzyża misyjnego, figury św. Faustyny na odpust.
 23. Polecamy gazety katolickie: „Gość Niedzielny” w cenie 8 zł, „Mały Gość Niedzielny” w cenie 5 zł, a także „Promyczek dobra”, „Mały Promyczek” i „Miłujcie się” w cenie 6 zł.
 24. Proszono na o ogłoszenie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku ogłasza nabór Seniorów z terenu Gminy Tymbark w wieku 65+ do Programu Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022. Pomoc polegać będzie na: bezpłatnym udostepnieniu tzw. „paska bezpieczeństwa” sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku osobiście lub telefonicznie do dnia 28 kwietnia 2022r.
 25. Intencje Mszalne na najbliższy tydzień.
 26. Po Mszy św. możemy podejść do ołtarza i oddać cześć relikwiom św. siostry Faustyny przez przyjęcie błogosławieństwa relikwiami.
 27. Przed ołtarzem Grobu Bożego po prawej stronie na stoliku jest wystawiona księga łask. Zachęcamy, aby wpisać do księgi podziękowanie Panu Jezusowi Miłosiernemu za otrzymane łaski i prośby po pożądaną łaskę od Miłosierdzia Bożego.
 28. Odpust ku czci Miłosierdzia Bożego w kościele, w którym uzyskujemy odpust jest pod zwykłymi warunkami:
  • Spowiedź święta,
  • Komunia święta.
  • Modlitwa Ojcze nasz
  • Wierzę (Skład Apostolski)
  • Modlitwa w intencjach Ojca świętego (np. „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu”).
  • Aby odpust był zupełny trzeba się wyzbyć przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet lekkiego.
 29. Po Mszy św. pójdziemy w procesji eucharystycznej. Porządek procesji będzie następujący:
  1. znaki Chrystusa zmartwychwstałego: krzyż przewiązany stułą i figura Chrystusa Zmartwychwstałego
  2. Ministranci
  3. lektorzy
  4. Dziewczęca Służba Maryjna
  5. Niosący feretrony
  6. Kapłani
  7. Ksiądz celebrans z Najśw. Sakramentem
  8. Wierni