Intencje Mszy św. po 6. Niedzieli Wielkanocnej – 23.05.2022 – 29.05.2022

Dzień tygodnia
Godz.
Intencja Mszy św.
Poniedziałek  23.05.2022
6.30 Z okazji 19. rocznicy ślubu państwa Alicji i Wiesława z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i i dalszą opiekę Bożą dla małżonków i dzieci.
18.00 W „Kapliczce na górach”: Dni krzyżowe – Mieszkańcy Tymbark Góry i Zagórze proszą Pana Jezusa Miłosiernego o dobre urodzaje.
18.00 W kościele parafialnym: ++ Kazimierz Smoter w 10. rocznicę śmierci i jego żona Anna i syn Franciszek o wieczne zbawienie.
Wtorek
24.05.2022
6.30 ++ Maria i Władysław Giza o wieczne zbawienie.
18.00 + Stanisław Zapała o wieczne zbawienie.
Środa
25.05.2022
6.30 Za parafian.
18.00 Dni krzyżowe – Mieszkańcy Jasnej proszą Pana Jezusa Miłosiernego o dobre urodzaje i zachowanie od nieszczęść i błogosławieństwo w pracy na roli.
Czwartek 26.05.2022 6.30 + Stanisława Orwat o wieczne zbawienie.
18.00 1) ++ Maria i Julian Jamróz z okazji Dnia Matki o wieczne zbawienie.
2) ++ Maria Czernek od córki Ireny w 30. dzień po śmierci. Intencja z pogrzebu.
Piątek
27.05.2022
6.30 + Józef Kawula w 30. rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.
18.00 Dni krzyżowe – Mieszkańcy Zawadki proszą Pana Jezusa Miłosiernego o dobre urodzaje i zachowanie od nieszczęść i błog. w pracy na roli.
Sobota 
28.05.2022
6.30 + Katarzyna Kubowicz o wieczne zbawienie.
18.00 W intencji całej rodziny o potrzebne łaski, pogłębienie wiary i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu.
Wniebo-wstąpienie Pańskie
29.05.2022
7.00 ++ Augustyn Górliński i jego żona Józefa (ona) o wieczne zbawienie.
9.00 Z okazji 40. rocznicy ślubu państwa Marii i Mariana z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla małżonków, dzieci i wnuków.
11.00 Dni krzyżowe – Mieszkańcy Wsi Podłopień od Państwa Smoleń do Państwa Kępa proszą Pana Jezusa Miłosiernego o dobre urodzaje i zachowanie od nieszczęść i błogosławieństwo Boże w pracach polowych.
15.00 ++ Adam Paterek i żona Stanisława (ona) o wieczne zbawienie.