24. Niedziela zwykła – 11.09.2022 – (II. Niedz. września)

 1. Zapowiedzi przedślubne. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Mariusz Bogdan Natanek z parafii Pasierbiec i Justyna Katarzyna Kudłacz z parafii Podłopień. Zapowiedź pierwsza.
 2. Dzisiaj w niedzielę 11 września przeżywamy 24. Niedzielę zwykłą.
 3. W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Wychowania w Polsce i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
 4. Dzisiaj 11 września jest odpust w Tymbarku. Na sumie o godz. 11.30 w kościele w Tymbarku wierni będą dziękować Bogu za Jubileusz kapłański 50 lat kapłaństwa księdza Prałata Czesława Szewczyka. Czcigodnemu Księdzu Jubilatowi składamy serdeczne gratulacje i polecamy Bożemu Miłosierdziu.
 5. W przyszłą niedzielę 18 września w naszym kościele składka na tacę w kopertach będzie przeznaczona na inwestycje parafialne.
 6. W przyszłą niedzielę będzie zmiana tajemnic różańcowych dla matek po Mszy św. o godz. 7.00.
 7. Za dwa tygodnie w sobotę 24 września o godz. 9.00 – 12.30 chcemy przeprowadzić sprzątanie alejek cmentarza podobnie jak to miało miejsce w ubiegłych latach.
  • Zapraszamy ministrantów, lektorów, Dziewczęcą Służbę Maryjną, dzieci z Oazy Ruchu Światło życie, młodzież z klas szóstych, młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klasy siódmej i ósmej oraz młodzież z Grupy Apostolskiej.
  • Młodzież prosimy po przyniesienie narzędzi: nożyków do usuwania chwastów, motyczek. Przydadzą się też grabki i motyki. Młodzieży zapewnimy podobnie jak w ubiegłym roku ciepłą herbatę i drożdżówki.
 8. Wzorem lat poprzednich chcielibyśmy wesprzeć Seminarium Duchowne w Tarnowie zbiórką płodów rolnych. Termin zbiórki zostanie podany po uzgodnieniu z Księdzem Dyrektorem Seminarium Duchownego w Tarnowie.
 9. Ksiądz proboszcz z Limanowej serdecznie zaprasza na odpust do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Odpust odbędzie się w dniach od 15 września do 22 września 2022 br.
  • Główna uroczystość odpustowa odbędzie się w niedzielę 18 września o godz. 11.00 pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Jeża.
  • Ksiądz kustosz zaprasza szczególnie w poniedziałek 19 września na Mszę św. o godz. 11.00.
  • Codziennie podczas odpustu: o godz. 9.00, 11.00 i 17.30 – Msze Święte dla Pielgrzymów. O godz. 19.30 – Msza Święta dla grup, wspólnot modlitewnych i stowarzyszeń.
  • W czwartek, 15 września – Uroczystość Matki Boskiej Bolesnej na mszę św. o godz. 19.30 zaproszeni są Nauczyciele i Wychowawcy.
 10. W najbliższą sobotę 17 września o godz. 9.30 planujemy wyjazd ministrantów, lektorów i Dziewczęcej Służby Maryjnej, a także uczestników Oazy na odpust do Limanowej.
 11. Ze względu na wyjazd ministrantów i lektorów na odpust do Limanowej w sobotę nie będzie zbiórki.
 12. Chłopców z klasy czwartej i piątej, a także z klasy drugiej i trzeciej, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu jako ministranci zapraszamy do zapisania się do grona ministrantów.
 13. Spotkanie, próba chóru Parafialnego „Iskra Miłosierdzia” będzie w piątek po Mszy św. godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich chórzystów.
 14. Spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej w piątek o godz. 17.00.
 15. Dziewczęta, które chciałyby włączyć się w działalność Dziewczęcej Służby Maryjnej zapraszamy na spotkanie DSM w piątek o godz. 17.00.
 16. Spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży będzie w piątek o godz. 19.00.
 17. Przy wejściu do kościoła można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” – cena 8 zł, „Mały Gość Niedzielny” w cenie 5 zł, a także „Promyczek dobra”, „Mały Promyczek” i „Miłujcie się” w cenie 6 zł.
 18. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i sal katechetycznych na plebanii.
 19. Proszono nas od ogłoszenie: Wójt Gminy Tymbark zaprasza mieszkańców sołectwa Podłopień na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 września 2022 roku (środa) o godzinie 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Podłopieniu. Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji z zakresu: zrealizowanych inwestycji w 2021 oraz realizowanych i planowanych do realizacji inwestycji w 2022 roku na terenie sołectwa Podłopień, w szczególności budowy sieci kanalizacyjnej od rejonu szkoły podstawowej do granicy gminy i rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie drogi krajowej.
 20. Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Limanowej. Uwaga! W związku z pojawiającymi się licznymi przypadkami podszywania się oszustów pod pracowników inspektoratu nadzoru budowlanego, informujemy, że przeprowadzane przez inspektorów kontrole odbywają się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu. Kontrole budów są przeprowadzane bez zapowiedzi. W każdym przypadku osoby kontrolujące posiadają ważne legitymacje służbowe. W razie wystąpienia podejrzanych sytuacji prosimy o kontakt z tut. inspektoratem oraz z najbliższym komisariatem policji.
 21. Intencje Mszalne na najbliższy tydzień.