31. Niedziela zwykła – 30.10.2022 – (V. Niedz. października)

 1. Dzisiaj 30 października przeżywamy 31. Niedzielę zwykłą.
 2. W dniu 23 października odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Głosy oddane na kandydatów zostały policzone komisyjnie. Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej Parafii Podłopień na nową pięcioletnią kadencję zostali wybrani następujący parafianie, którzy uzyskali największą liczbę głosów:
  • Bokowy Wiesław, zamieszkały Zawadka – 19 głosów
  • Bubula Paweł, zamieszkały Zawadka – 11 głosów
  • Dudzik Józef, zamieszkały Tymbark – 7 głosów
  • Florek Grzegorz, zamieszkały Zawadka – 12 głosów
  • Florek Wojciech, zamieszkały Podłopień – 10 głosów
  • Franczak Maria, zamieszkała Podłopień – 16 głosów
  • Jamróz Jan Piotr, zamieszkały Podłopień – 40 głosów
  • Kulig Jan Zbigniew, zamieszkały Podłopień – z nominacji
  • Majda Rafał, zamieszkały Podłopień – 40 głosów
  • Nowak Antoni, zamieszkały Zawadka – z nominacji
  • Puchała Stanisław, zamieszkały Podłopień – 30 głosów
  • Surdziel Paulina, zamieszkała Zawadka – 57 głosów
 3. Nowi członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej wyrazili zgodę i przyjęli wybór. Nowym Radnym Parafii Podłopień gratulujemy i życzymy wielu łask Bożych w poświęceniu czasu i sił dla dobra duszpasterskiego parafian. Pragnę również bardzo serdecznie podziękować wszystkim parafianom za oddanie głosu w wyborach.
 4. Pierwsze spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w przyszłą niedzielę 6 listopada 2022 r. o godz. 16.30.
 5. W dniu 19 listopada 2022 r. to jest w sobotę w Tarnowie odbędzie się Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, które odbędzie się w Tarnowie na hali „Jaskółka”. Będzie to forma dnia skupienia, by pomodlić się o owoce posługi Parafialnych Rad Duszpasterskich, formować się do niej oraz doświadczyć wspólnoty Kościoła.
 6. We wtorek 1 listopada wypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Przez udział w Eucharystii wyrażamy wiarę w świętych obcowanie. Udamy się na groby naszych bliskich i będziemy modlić się w intencji tych, którzy jeszcze oczyszczają się w czyśćcu. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00 i 11.00. Po Mszy św. o godz. 11.00 wyruszymy procesji różańcowej za zmarłych na cmentarz parafialny w Podłopieniu. O godz. 14.00. będzie Msza św. na cmentarzu w Tymbarku.
 7. W Uroczystość Wszystkich Świętych przed cmentarzem parafialnym w Podłopieniu zbierane będą ofiary do puszek na utrzymanie Seminarium Duchownego w Tarnowie. Zbiórkę będą prowadzić lektorzy i ministranci z naszej parafii.
 8. W środę 2 listopada wypada Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 6.30; 10.00 i 17.00. W Dzień Zaduszny każdy kapłan może odprawić trzy Msze św.: jedną w dowolnej intencji, drugą za dusze wiernych zmarłych, trzecią w intencjach Papieża.
 9. Odpusty za zmarłych. Odpust jest darowaniem kar za grzechy odpuszczone już co do winy. Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust ten w dniach od 1 – 8 listopada jest zupełny, w pozostałe dni roku zaś częściowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami: spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca świętego. W intencjach Ojca św. można odmówić np.: jedno „Ojcze nasz” i jedno „Zdrowaś Mario”. Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, jeden raz na dzień. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Jeżeli nie ma takiej dyspozycji, odpust będzie cząstkowy. W dzień Zaduszny Odpust można zyskać również z innego tytułu. Mianowicie, wierni, którzy odwiedzą kościół w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 10. Wypominki za duszami zmarłych można składać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii. Wypominki w naszym kościele są czytane w każdą niedzielę o godz. 10.40 przed Mszą św. o godz. 11.00. Od czwartku, po Mszy św. wieczornej będzie różaniec połączony z wypominkami za duszami zmarłych.
 11. W I. czwartek od godz. 16.00 będzie Godzina święta, czyli adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 16.30 prosimy, żeby członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie poprowadzili różaniec o uproszenie powołań kapłańskich i zakonnych.
 12. Kandydatów do bierzmowania z klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu i ze Szkoły Podstawowej w Zawadce zapraszamy na Mszę św. w I. czwartek o godz. 17.00 i różaniec połączony z wypominkami.
 13. Kandydatów do bierzmowania z klasy VII z Podłopienia zapraszamy na Mszę św. i różaniec połączony z wypominkami w I. piątek o godz. 17.00.
 14. W najbliższym tygodniu wypada I. piątek listopada. Msze św. o Najświętszym Sercu Jezusa rano o godz. 6.30 i popołudniu o godz. 17.00. Na Mszach świętych wspieramy misje ofiarami pieniężnymi.
 15. Spowiedź święta dla uzyskania odpustów za zmarłych oraz przed I piątkiem będzie codziennie rano od godziny 6.00 oraz codziennie od godz. 16.00.
 16. Do chorych księża udadzą się w I piątek według następującego porządku:
  • Na Jasną i Podłopień ks. kanonik Franciszek Malarz uda się w I. piątek od godz. 8.00. Prosimy o pojazd od pana Stanisława Dziadonia.
  • Na Zawadkę ks. proboszcz uda się w I. czwartek od godz. 13.30. Prosimy o pojazd od pana Tadeusza Sobczaka.
 17. W I. sobotę listopada nabożeństwo ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny po Mszy w. o godz. 17.00.
 18. Spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej w piątek o godz. 16.00.
 19. Spotkanie, próba chóru Parafialnego „Iskra Miłosierdzia” będzie w piątek o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich chórzystów.
 20. Spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży w piątek o godz. 18.30.
 21. Zbiórka ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 8.00. Chłopców, którzy chcieliby być ministrantami zapraszamy na spotkanie w sobotę o godz. 8.45.
 22. Spotkanie Oazy będzie w sobotę o godz. 9.00. Na spotkania oazowe zapraszamy także dzieci i młodzież, które chciałyby włączyć się w działalność oazy w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy.
 23. Przy wejściu do kościoła można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” – cena 8 zł, „Mały Gość Niedzielny” w cenie 5 zł, a także „Promyczek dobra”, „Mały Promyczek” i „Miłujcie się” w cenie 6 zł.
 24. Są jeszcze wolne miejsca na Pielgrzymkę do Częstochowy na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski, które odbywa się tam w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Wyjazd 5 listopada z Tymbarku o godzinie 9:50 z placu przed Domem Parafialnym, a o godz. 10:00 spod Kościoła w Podłopieniu; powrót zaraz po zakończeniu Apelu. Koszt 80 zł. Wpłatę pieniędzy za przejazd można dokonać u Pani Agnieszki Wiewiórskiej lub Pani Marty Florek. Telefon kontaktowy to: 792 686 855.
 25. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i sal katechetycznych na plebanii.
 26. Intencje Mszalne na najbliższy tydzień.