Wniebowstąpienie Pańskie – 21.05.2023 – (III. Niedz. maja)

 1. Zapowiedzi przedmałżeńskie. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
  • Jacek Bokowy z parafii Podłopień i Natalia Maria Ptak z parafii Podłopień. Zapowiedź trzecia.
  • Adam Stanisław Rosiek z parafii Pisarzowa i Patrycja Maria Dziadoń z parafii Podłopień. Zapowiedź trzecia.
 2. Dzisiaj 21 maja przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 3. Dzisiaj w trzecią niedziele maja jest składka inwestycyjna w kopertach.
 4. Dzisiaj o godz. 11.00 – Msza św. o dobre urodzaje z okazji dawnych Dni krzyżowych od mieszkańców wsi Podłopień od Rodziny Smoleń do Rodziny Kępa. W przyszłą niedzielę 28 maja Msza św. o godz. 11.00 w intencji zmarłych mieszkańców wsi Podłopień od Rodziny Smoleń do Rodziny Kępa.
 5. W przyszłą niedzielę 28 maja wypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
 6. Za dwa i pół tygodnia 8 czerwca 2023 wypada uroczystość Bożego Ciała. Proponujemy następujące hasła na ołtarze:
  1. Ołtarz I – przy krzyżu misyjnym – parafianie z Podłopienia.
   • Hasło: Eucharystia dana i zadana Kościołowi
  2. Ołtarz II – po lewej stronie kościoła – parafianie z Zawadki.
   • Hasło – Kościół posłany do świata
  3. Ołtarz III – po prawej stronie kościoła – parafianie z Tymbark Góry.
   • Hasło – Kościół żyje Eucharystią
  4. Ołtarz IV – przy figurze Św. Siostry Faustyny – parafianie z Jasnej
   • Hasło – Kościół – sługa jedności
 7. Spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej w piątek o godz. 17.00.
 8. Próba Chóru parafialnego „Iskra Miłosierdzia” w piątek o godz. 19.00.
 9. Spotkanie Grupy Apostolskiej w piątek o godz. 19.00.
 10. Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 8.00.
 11. Spotkanie Grupy Oazowej w sobotę o godz. 9.00.
 12. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i sal katechetycznych.
 13. Sprzątający kościół z Jasnej złożyli ofiarę na zakup róż i krakowiaków przed Kościół oraz zakupili 20 wianków do kościoła.
 14. Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Pielgrzymce Apostolatu Margaretka do Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w sobotę 10 czerwca 2023 r. Wyjazd z Tymbarku z placu przed Domem parafialnym o godzinie 7:00, z Podłopienia z parkingu przed kościołem o godzinie 7:10, powrót około 16:00. Koszt za przejazd wynosi 45 zł, wpłata do Pań Marty Florek (tel. 792 686 855) lub Agnieszki Wiewiórskiej. Jeśli będzie dużo zgłoszeń, to koszt przejazdu się nieco obniży. Kontakt do Pań oraz dokładny program pielgrzymki można odnaleźć na stronie internetowej Parafii Podłopień w zakładce „Apostolat Margaretka”. Serdecznie zapraszamy. 
 15. Polecamy gazety katolickie: „Gość Niedzielny” – w cenie 10 zł – a także „Mały Gość Niedzielny” w cenie 7 zł, a także „Promyczek dobra”, „Mały Promyczek” i „Miłujcie się” w cenie 6 zł.
 16. Intencje Mszalne na najbliższy tydzień.