INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH: 25 – 31 III 2024 r.

Poniedziałek

6.30. †† siostra Maria Pia, Wiktoria i Maria Wiewiórskie, ich rodzice.

Wtorek     

6.30. 1) † Andrzej Śliwa w 7 dz. po śm. od rodzeństwa.

         2) † Maria Duda.

Środa                                                     

6.30. †† Aleksander Piórkowski w 26 r. śm., jego rodzice Weronika

              i Stanisław.

17.00. W int. Kazimiery w podz. Za 80 lat życia, z prośbą o dalsze

           zdrowie i bł. Boże dla niej i rodziny.

Czwartek            

18.00. MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ.

Piątek 

18.00. LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ.

Sobota

18.00. LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ.

Niedziela                    

6.00. 1) Pro populo.

         2) † Anna Hojda od męża.

9.00. W int. Beaty i Józefa w 3 r. ślubu w podz. Za łaski oraz z prośbą

         o zdrowie i bł. Boże dla małżonków i dziecka.

11.00. † Jan Kęska w 19 r. śm.

15.00. W pewnej intencji.