O Parafii

Parafia Podłopień położona jest 3 km od Tymbarku, w kotlinie Beskidu Wyspowego. Z każdej strony otaczają ją szczyty gór, od północy Zęzów ze Styrem i Kostrzą, od wschodu Paproć, od południa Łopień, a od zachodu Grojec, Świnna, Śnieżyca i Ćwilin.

Parafia została erygowana 27 marca 1984 roku przez ks. Biskupa Jerzego Ablewicza. Długoletnim proboszczem i budowniczym kościoła był ks. mgr Tadeusz Machał.

Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego, murowany, dwukondygnacyjny, jednonawowy, reprezentuje typową współczesną architekturę sakralną. Został wzniesiony w latach 1985-1991 według projektu inż. Romana Łomnickiego. Dnia 30 maja 1993 roku ks. biskup Józef Życiński dokonał konsekracji kościoła. Na frontonie świątyni widnieje mozaika przedstawiająca Jezusa Miłosiernego i napis „Jezu ufam tobie”. Spadzisty dach wieńczy sygnaturka ze trzema dzwonami w środku.

Nastawę ołtarza głównego zaprojektował artysta Bolesław Szpecht z Krakowa. W części centralnej znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego autorstwa Bronisława Owczarka będący kopią obrazu namalowanego według wskazówek św. Faustyny. Otacza go czternaście mniejszych obrazów autorstwa Bolesława Szpechta. Cztery, po lewej stronie, przedstawiają ewangeliczne sceny, w których Jezus okazuje swe Miłosierdzie. Widzimy kolejno jak naucza, rozgrzesza cudzołożnicę, wskrzesza młodzieńca z Naim oraz odpuszcza grzechy łotrowi podczas męki krzyżowej. Malowidła po prawej stronie przedstawiają Chrystusa opowiadającego o Bożym Miłosierdziu w przypowieściach: o zagubionej owcy, o nieurodzajnym drzewie, o synu marnotrawnym oraz o miłosiernym Samarytaninie. Górną część ołtarza stanowią wizerunki czterech Ewangelistów ułożone w kształcie łuku oraz dwa obrazy składające się na scenę zmartwychwstania Chrystusa.

Po lewej stronie ołtarza usytuowana jest marmurowa chrzcielnica wykonana przez Waldemara Wesołowskiego. Chrzcielnicę wieńczy statuetka św. Jana Czciciela wykonana przez J. Zymułę.

Po prawej stronie znajduje się ambona – podobnie jak ołtarz główny i chrzcielnica – wykonana z marmuru.

Po obu stronach frontowej mozaiki umieszczono witraże zaprojektowane przez Bolesława Szpechta, a wykonane przez Zbigniewa Gustawa. Przedstawiają one św. Brata Alberta Chmielowskiego i bł. Karolinę Kózkę.

Witraże boczne, umieszczone po obu stronach nawy, również zaprojektował Bolesław Szpecht, a wykonali je Anna i Ireneusz Zarzyccy. Okno zachodnie wypełnia witraż przedstawiający sceny z życia Matki Bożej: zwiastowanie, nawiedzenie św. Elżbiety, ucieczka do Egiptu, narodzenie Jezusa i ofiarowanie w świątyni.

Witraż po stronie wschodniej przedstawia polskich świętych: św. Kazimierza, św. Jadwigę, św. Kingę, św. Wojciecha, św. Rafała Kalinowskiego i św. Maksymiliana Kolbe.

Obok kościoła na cokole wznosi się figura św. Faustyny Kowalskiej, powierniczki orędzia miłosierdzia Bożego. Inicjatywa powstania tego pomnika zrodziła się w 2005 roku, w setną rocznicę urodzin świętej. Statuę św. Faustyny według projektu Marka Benewiata, wykonał Pan Marian Polański.

Na terenie parafii Podłopień znajduje się także pomnik papieża Polaka i św. Kingi. Stanowi on pamiątkę przejazdu Ojca Świętego z Krakowa do Starego Sącza na mszę kanonizacyjną bł. Kingi. Monument wykonany przez Roberta Motykę swoim kształtem przypomina rozwartą księgę, na której kartach widnieją płaskorzeźby papieża i świętej. Pomnik odsłonięto i poświęcono w czwartą rocznicę przejazdu, w 25 roku pontyfikatu, 19 czerwca 2003 roku podczas uroczystości celebrowanych przez ks. Prałata Karola Dziubaczkę.

Przed wybudowaniem obecnego kościoła parafialnego wierni zbierali się w tymczasowej kaplicy usytuowanej na posesji należącej do rodziny Kordeczków. Po przenosinach do nowopowstałej świątyni kaplicę rozebrano, a właściciel zaczął w tym miejscu budowę prywatnego domu. Kierując się wiarą i szacunkiem dla byłego miejsca kultu zaproponował on parafii, aby pozostawić po kaplicy trwały ślad w postaci figury Jezusa Miłosiernego. Pomnik ten stanął w 1997 roku, a poświęcono go w uroczystość Chrystusa Króla.

U podnóża Łopienia znajduje się źródełko „Woda ofiarna”. Od dawna stała przy nim zawsze drewniana kapliczka, która przyciągała od pokoleń licznych pielgrzymów. Przed II wojną światową spłonęła, najprawdopodobniej od zapalonej świecy. Zainteresowanie tym źródełkiem jako miejscem modlitwy wówczas osłabło, ale z okazji zbliżającego się Wielkiego Jubileuszu Narodzenia Jezusa powstał pomysł jego odnowienia. Staraniami parafian wybudowano tam drogę krzyżową. Poszczególne stacje to dwumetrowe krzyże dębowe, na których znajdują się obrazy drogi krzyżowej przeniesione z kaplicy „u Kordeczków”.

Cmentarz parafialny wybudowano w latach 1997-2002, a poświęcenia dokonał 1 listopada ks. biskup Jan Styrna. Kwatery grobowe mają charakter tarasów rozciągających się na zboczu pagórka. W centralnej części usytuowano figurę Jezusa Zmartwychwstałego. Nad cmentarzem górują metalowy krzyż i kaplica cmentarna zbudowana według projektu inż. Pawła Dygania. Bramę główną stanowią cztery słupy, na których spoczywa żelazna konstrukcja obłożona płytami.

Od 2023 r. proboszczem parafii Podłopień jest ks. mgr Janusz Balasa. Obecnie w duszpasterstwie pomaga ks. Kanonik Franciszek Malarz.

Odpust parafialny odbywa się corocznie w tzw. Niedzielę Białą czyli Miłosierdzia Bożego (druga niedziela Wielkanocy).

Msze św.: 7.00; 9.00; 11.00 i 15.00